حرکت امام حسین (علیه السلام) که منجر به شهادت ایشان گردید، آیا دفاعی بود یا تهاجمی؟

پرسش
حرکت امام حسین (علیه السلام) که منجر به شهادت ایشان گردید، آیا دفاعی بود یا تهاجمی؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
شرائط بر حضرت در حجاز سخت شده و مردم کوفه دعوت کرده بوده اند.
7104
مطرح شده توسط: سعید حنایی