آیا قرآن کنونی بر طبق نزول دفعی جمع آوری شده یا بر طبق نزول تدریجی؟ چنانچه پاسخ این پرسش در مختصری نمی گنجد، بنده را به کتاب یا مقاله ای ارجاع دهید.

پرسش
به نام خدا سلام علیکم آیا قرآن کنونی بر طبق نزول دفعی جمع آوری شده یا بر طبق نزول تدریجی؟ چنانچه پاسخ این پرسش در مختصری نمی گنجد، بنده را به کتاب یا مقاله ای ارجاع دهید. با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در خصوص قرآن مجید کتابهای متعدد به عنوان (تاریخ القرآن) و (تدوین القرآن) تألیف و نشر شده.