اهل تسنن ادعا نموده اند که کتاب (الامامه و السیاسه) اثر جناب ابن قتیبه دینوری نیست.نظر به اینکه در این کتاب حقایق مهمی از تاریخ بعد از رحلت پیامبر(صلوات الله علیه و آله) گفته شده است خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید که انتساب کتاب مذکور به جناب دینوری صحیح است یا سقیم؟

پرسش
به نام خدا اهل تسنن ادعا نموده اند که کتاب (الامامه و السیاسه) اثر جناب ابن قتیبه دینوری نیست.نظر به اینکه در این کتاب حقایق مهمی از تاریخ بعد از رحلت پیامبر(صلوات الله علیه و آله) گفته شده است خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید که انتساب کتاب مذکور به جناب دینوری صحیح است یا سقیم؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اوّلاً: نسخه ای که در زمان مؤلّف نوشته شده و خیلی نفیس است در کتابخانه مجلس در تهران وجود دارد، و مهرهای بزرگان اهل سنت روی آن موجود است.
وثانیاً: حدود 20بیست کتاب از منابع معتبر اهل سنت در قرن های گذشته از این کتاب مطلب نقل نموده و آن را به ابن قتیبه نسبت داده اند، و بنده در بعضی از مؤلّفات خود این موضوع را نوشته ام.
اهل سنّت بدانند که با انکار کتاب یا شخصیّتی از علماء خود و یا با اعدام کتب حقائق از بین نمی رود، و این کارها دردی را دوا نمی کند، و خودشان ملاحظه می کنند که کتاب الامامة والسیاسة تألیف ابن قتیبة در مصر و لبنان و کشورهای دیگر همچنان چاپ و منتشر می شود، چرا با انکار حقیقت آبرو و حیثیّت خود را بیشتر از دست می دهند و مفتضح می شوند؟ موفق باشید