آیا مذهب ما یعنی شیعه متشرعه (نه شیخیه و اهل حق و …) معتقد به این است که خداوند در ابتدا اهل بیت را آفرید و سپس اهل بیت به اذن و و اراده خداوند مخلوقات جهان را آفریدند؟ آیا این جمله شرک نیست؟

پرسش
با سلام آیا مذهب ما یعنی شیعه متشرعه (نه شیخیه و اهل حق و …) معتقد به این است که خداوند در ابتدا اهل بیت را آفرید و سپس اهل بیت به اذن و و اراده خداوند مخلوقات جهان را آفریدند؟ آیا این جمله شرک نیست؟ آیا کسی که چنین عقیده ای داشته باشد مانند شیخ احمد احسایی، مؤسس فرقه شیخیه، کافر و خارج از دین است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
ما به چنین چیزی معتقد نیستیم.
9431
مطرح شده توسط: مسعود