1) چگونه و چرا امام زمان (ارواحنا فداه) وقتی ظهور می کنند که جهان پر از ظلم است؟ 2) اگر ظهور در زمانی اتفاق می افتد که جهان پر از ظلم می شود، آیا درست است که ما ظلم را رواج دهیم تا به تعجیل کمک کنیم؟ 3) منظور از اینکه «منتظر امام زمان، مانند فرد درون خیمه امام است» چیست؟

پرسش
با سلام. چند پرسش از محضر شما دارم. 1) چگونه و چرا امام زمان (رواحنا فداه) وقتی ظهور می کنند که جهان پر از ظلم و ستم است؟ 2) اگر ظهور در زمانی اتفاق می افتد که جهان پر از ظلم می شود، آیا درست است که ما ظلم وستم را رواج دهیم تا به تعجیل کمک کنیم؟ 3) منظور از اینکه «منتظر امام زمان، مانند فرد درون خیمه امام است» چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
1ـ در حدیث معتبر آمده که یملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ـ کما ـ ملئت ظلماً وجوراً.
2ـ و این بدان معنا نیست که ما هم ظلم کنیم.
3ـ کنایه از اصحاب حضرت بودن است.