آیا نزد اکثر علمای شیعه حدیث موثق و حسن حجت و مورد قبول است یا خیر ؟ آیا شما حدیث موثق و حسن را حجت میدانید؟

پرسش
با سلام آیا نزد اکثر علمای شیعه حدیث موثق و حسن حجت و مورد قبول است یا خیر ؟ آیا شما حدیث موثق و حسن را حجت میدانید؟ سپاس
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی.
9694
مطرح شده توسط: مهدی کریمی