با توجه به معنی لغوی خلیفه چرا در مفاتیح، خطاب به خداوند می گوید یا خلیفه النبیین و باز دو خط پایین‌تر خطاب به خداوند می گوید “انت خلیفه محمد” من معنی خلیفه را جستجو کردم ولی پاسخ قانع کننده نیافتم

پرسش
با توجه به معنی لغوی خلیفه چرا در مفاتیح در دعای اعمال روزهای ماه رمضان هفت خط مانده به انتهای اولین دعا خطاب به خداوند می گوید یا خلیفه النبیین و باز دو خط پایین‌تر خطاب به خداوند می گوید “انت خلیفه محمد” من معنی خلیفه را جستجو کردم ولی پاسخ قانع کننده نیافتم
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
خلیفه به کسی گویند که بعد از آن کسی وجود داشته باشد و جای او را پر کند.
7160
مطرح شده توسط: احمد لیلیپوت