اگر در خارج از كشور باشيم دين اسلام در آنجا معنا نداشته باشد مسئله حجاب چگونه است؟ و اين كه احتياج به شغلي داشته باشيم كه حجاب منع شده باشد چاره چيست؟

پرسش
اگر در خارج از كشور باشيم دين اسلام در آنجا معنا نداشته باشد مسئله حجاب چگونه است؟ و اين كه احتياج به شغلي داشته باشيم كه حجاب منع شده باشد چاره چيست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
حجاب یک تکلیف است و ترک آن حرام است، آیا می شود انسان به خاطر شغل نماز را مثلاً ترک کند در عین حال مسلمان باشد؟
6284
مطرح شده توسط: سيديحيي حسيني