نظر شیخ طبرسی ذیل آیه تهلکه در مجمع البیان این است که میگوید امام از تمام غیب آگاه نیست. آیا اقای طبرسی در علم کلام اعلم زمان بوده که چنین حرفی زده؟ آیا قول و نظر شیخ طبرسی میتواند حجت برای ما باشد؟اگر شما میگوید امام از غیب خبر دارد پس با کلام شیخ طبرسی چکار میکنید!

پرسش
اقای طبرسی ذیل آیه تهلکه میگوید : “فان عورضنا بان الحسین قاتل وحده ؟ فالجواب ان فعله یحتمل وجهین : احدهما: انه ظن انهم لا یقتلونه لمکانه من رسول الله والاخر: انه غلب علی ظنه انه لو ترک قتالهم قتله الملعون ابن زیاد صبرا. کما فعله بابن عمه مسلم . فکان القتل مع عز النفس و الجهاد اهون علیه” نظر آقای طبرسی این است که میگوید امام از تمام غیب آگاه نیست کتاب مجمع البیان ذیل آیه تهلکه که میشود آیه 195بقره . ج2 ص 30 آیا اقای طبرسی در علم کلام اعلم زمان بوده که چنین حرفی زده؟؟؟؟؟؟؟ آیا قول و نظر شیخ طبرسی میتواند حجت برای ما باشد؟؟؟؟؟؟؟ اگر شما میگوید امام از غیب خبر دارد پس با کلام شیخ طبرسی چکار میکنید!!!!
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
جواب داده شد، و شما خوب بود به سنّة رسول الله (صلی الله علیه وآله) در ابتدا به نام خدا و سلام عمل می‌کردید؟
9378
مطرح شده توسط: امیر ریاحی