آیا کتاب روضةالشهدا نوشته ملاحسین کاشفی از نظر جنابعالی معتبر است؟ برخی میگویند این کتاب تاریخ نگاری واقعی را به سمت و سوی تاریخ نگاری تخیلی و جعلی برده است؟

پرسش
آیا کتاب روضةالشهدا نوشته ملاحسین کاشفی از نظر جنابعالی معتبر است؟ برخی میگویند این کتاب تاریخ نگاری واقعی را به سمت و سوی تاریخ نگاری تخیلی و جعلی برده است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
هیچ کتابی به جز قرآن مجید خالی از بحث نیست.