آیا این وحدت بین مسلمین که امری ضروریست تا آن حد است که حتی نباید تنفر قلبی نسبت به همدیگر داشته باشند؟

پرسش
آیا این وحدت بین مسلمین که امری ضروریست تا آن حد است که حتی نباید تنفر قلبی نسبت به همدیگر داشته باشند؟ التماس دعای خیر داریم
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
آنچه دستور است حسن معاشرت با آن‌ها است مثل بقیّه انسان‌ها. موفق باشید.
9392
مطرح شده توسط: مجتبی نصیری