آیا این داستان که عمر بن خطاب با حضرت ام کلثوم ازدواج کرده است، در منابع حدیث شیعه نیز ذکر شده یا فقط در منابع اهل سنت وجود دارد؟ در کدام کتاب حدیثی شیعه نقل شده است؟

پرسش
آیا این داستان که عمر بن خطاب با حضرت ام کلثوم دختر امام علی (علیه السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) ازدواج کرده است، در منابع حدیث شیعه نیز ذکر شده یا فقط در منابع اهل سنت وجود دارد؟ در کدام کتاب حدیثی شیعه نقل شده است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به رساله اینجانب مراجعه کنید.
9448
مطرح شده توسط: مهدی تبریزی