آیا امام عصر (علیه السلام) از جمیع جزئیات زندگی ما اطلاع دارند؟ اطلاع و احاطه ایشان بر چه حدی از امور است؟

پرسش
آیا امام عصر (علیه السلام) از جمیع جزئیات زندگی ما اطلاع دارند؟ اطلاع و احاطه ایشان بر چه حدی از امور است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به اذن خداوند متعال و به قدرت حیّ لایزال اطلاع دارند و از حدودش خبر نداریم.