آیا می‌توان از محل پرداخت وجوهات که شامل کفاره، خمس، زکات، نذر سفرهای زیارتی و سایر منابع درآمد حکومت اسلامی، برای تامین مراکز آموزشی مصروف داشت. لطفا در خصوص دیگر راهکارهای فقهی در این زمینه بنده را راهنمایی فرمایید.

پرسش
آموزش یکی از نیازهای اساسی در نظام تربیتی هر کشور می‌باشد. کشور ما هم به عنوان یک کشور اسلامی شیعه، دارای فقهی پویا است که توانایی ارائه راهکارهای عملی برای مسائل روز دارد. حال نظام آموزشی هر ساله با کمبود فضاهای آموزشی مواجه می‌باشد که مقدار محدودی از این نیاز توسط مراکز غیر انتفاعی تامین میشود که در ازای دریافت مبالغ گزاف از دانش‌آموزان اجازه تحصیل به آنها می‌دهد ولی این نظام تنها چهار درصد از فضاهای آموزشی را تامین می‌کند. مقدار بسیار اندکی هم توسط خیرین مدرسه ساز و موقوفات تامین می‌شود که تکافوی نیاز فعلی و آینده را به هیچ وجه نمیکند. با توجه به مسائل مطروحه که شاید بدون اغراق یکی از ضروری‌ترین مسئله کشور ما می‌باشد، آیا می‌توان از محل پرداخت وجوهات که شامل کفاره، خمس، ذکات، نذر سفرهای زیارتی و سایر منابع درآمد حکومت اسلامی، برای تامین مراکز آموزشی مصروف داشت. لطفا در خصوص دیگر راهکارهای فقهی در این زمینه بنده را راهنمایی فرمایید. با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
برای هر یک از عناوین وجوهات شرعیه موارد صرف معیّن شده که نمی شود در غیر آن مصرف شود مگر در شرائط خاصه ای که حاکم شرع صلاح بداند.
موفق باشید
مطرح شده توسط: محمد اسماعیلی