تحت بخش: احکام غنا و موسیقیاحکام غنا و موسیقی

سلام علیکم
نظر حضرتعالی درباره غنا و موسیقی چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
جایز نیست.
7493
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله