تحت بخش: علم حدیثعلم حدیث

در مورد منکر الحدیث بودن یک راوی بگویید که ایا در قواعد رجالی اهل سنت منکر الحدیث بودن یک راوی سند حدیث یا روایت رو ضعیف می کند؟
البته با سند و مدرک

بسمه تعالی
السلام علیکم
روایت منکر را قبول ندارند هر چند راوی توثیق داشته باشد به کتاب (تدریب الراوی) تألیف حافظ سیوطی مراجعه کنید.
7664
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله