تحت بخش: علم حدیثعلم حدیث

جرح بر تعدیل مقدم است یا تعدیل بر جرح و شرایط ان را بیان بفرمایید

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر دلائل اعتبار در هر دو طرف مساوی باشد و از جهات حجیّت همسنگ آنگاه تعارض واقع می شود و ومعروف تقدّم جرح است.
7940
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله