تحت بخش: --

با توجه به معنی لغوی خلیفه چرا در مفاتیح در دعای اعمال روزهای ماه رمضان هفت خط مانده به انتهای اولین دعا خطاب به خداوند می گوید یا خلیفه النبیین و باز دو خط پایینتر خطاب به خداوند می گوید انت خلیفه محمد من معنی خلیفه را جستجو کردم و لی پاسخ قانع کننده نیافتم

بسمه تعالی
السلام علیکم
خلیفه به کسی گویند که بعد از آن کسی وجود داشته باشد و جای او را پر کند.
7160
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله