تحت بخش: --

سلام
آیا فقط شیعیان به بهشت می روند؟ اگر شخصی از اهل کتاب مثلا یک مسیحی کارهای نیک بسیار زیادی انجام دهد و از کارهای بد دوری کند آیا ممکن است به بهشت برود؟
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
از مسلمین فقط شیعیان تا چه رسد به غیر اهل اسلام، و کار نیک مسیحی را خدا در دنیا جزا می دهد.
7157
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله