تحت بخش: --

بعد از اينكه معلوم شد قرآن بين الدفتيين حادث است سؤالم اينست كه اگر چيزي قديم باشد حادث نميتواند باشد و من فكر ميكنم كه چون كلام خدا قديم است ديگر نميتواند حادث باشد. اگر حادث باشد قبلا نميتوانسته باشد (ذاتا) كه اين با جنسيت كلام الهی منافات دارد. خواهشمندم ارشاد فرمائيد.

بسمه تعالی
السلام علیکم
آنچه بین الدّفتین است حادث است، و البته خدا متکلّم است و تکلّم از صفات فعل می باشد.
7133
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله