تحت بخش: --

سلام علیکم
حضرت آقا شما در کتاب ازدواج ام کلثوم با عمر برای رد روایات آقای ابن سعد در کتاب الطبقات به یک دلیل اکتفا کردید و ان این بود که ابن سعد نسبت به امام صادق (ع) جسارت کرده پس روایات ایشان رد می شود اما اهل عامه کاری به جسارت ایشان ندارند و می گویند ایشان ثقه است ما چه دلیلی را باید برای انان در رد ابن سعد غیر از جسارتش داشته باشم .
لطفآ ان دلیل را بیان بفرمائید
با تشکر
احمد نیسی - سفیران هدایت اهواز- التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
ما این سؤال را قبلاً جواب داده ایم:
اوّلاً: کسیکه بی جهت به امام صادق علیه السلام توهین کند ثقه نیست.
ثانیاً: ملزم کردن ما به روایت چنین شخصی مخصوصاً اگر از خود امام باشد بی وجه است.
7067
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله