تحت بخش: روزهروزه

سلام علیکم
آیا نیت روزه ماه مبارک رمضان باید برای هر روز جداگانه نیت کرد یا می توان برای کل ماه یک جا نیت کرد؟ و در صورتی که لازم باشد برای کل ماه یک جا نیت کرد زن حائض که روزهای اول ماه مبارک رمضان را حائض است چگونه باید نیت کند؟ و در هر دو صورت زمان نیت تا چه وقت است؟ (اذان صبح یا ظهر) و در هر صورت آیا نیت روزه به طور ارتکازی کافی است یا باید یادآوری و تأمل هم کرد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
احتیاطاً برای همه ماه یک نیت و هر روز هم نیت کند.
8928
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله