تحت بخش: روزهروزه

سلام علیکم
در دو صورت زیر آیا اول ماه ثابت می‌شود؟
اول: اگر از گفته منجمین و بر اساس محاسبات نجومی انسان اطمینان پیدا کند که شرایط ماه (ارتفاع و اختلاف زاویه‌ای با خورشید و باقی ماندن طولانی ماه بعد از غروب خورشید در آسمان و ...) طوری است که اگر آسمان صاف می‌بود به احتمال قریب به یقین ماه دیده می‌شد آیا به این اطمینان می توان ترتیب اثر دهد و اول ماه برایش ثابت شود؟
دوم: اگر یک نفر (شوهر یا پدر یا یک دوست مورد اعتماد) بگوید که ماه را دیده است و انسان از گفته او اطمینان پیدا کند که راست و درست می‌گوید آیا به این اطمینان می‌تواند ترتیب اثر دهد و برایش اول ماه ثابت بشود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
شکّی نیست که اطمینان عقلائی و حاصل از راه عقلائی معتبر است، ولکنْ در مواردی تعبّد شده و باید متعبّد باشیم.
8901
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله