تحت بخش: روزهروزه

سلام علیکم
آیا رویت ماه در نیمکره برای ثبوت اول ماه کفایت میکند!؟
در شهر هایی که در شب مشترک هستند چطور!؟؟
اگر مراجعی که که ما از ایشان تقلیید نمیکنیم اما انها را عادل میدانیم و برای رویت نیز،چشم غیر مسلح را معتبر میدانند،اول ماه را اعلام کنند.برای ما هم کفایت میکند(چون به قطع رسیده ایم)یا باید از نظر مرجع تقلید خودمان تبعیت کنیم.

بسمه تعالی
السلام علیکم
مسأله اختلافی است.
8047
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله