تحت بخش: صحابه ـ خلفاءصحابه ـ خلفاء

عنایت فرموده بفرمایید موضوع تکتَف که در زمان عمر ملعون بدعت قرار داده شد آیا در زمان حکومت حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام و یا قبل از آن منع گردید و امر به برداشتن آن شد و یا مردم مختار بودند؟ لطفاً از کنب شریف خودتان و یا منابع دیگر همچنان از این فقیر علمی دستگیری نمایید.
حفظکم الله انشاء الله تعالی

بسمه تعالی
السلام علیکم
از جمله بدعتهای قبلی ها است که حضرت امیر نهی کردند و پیش نرفت، از باب نمونه در خصوص صلاة تراویح به کافی 8 / 62 مراجعه کنید.
7006
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله