تحت بخش: صحابه ـ خلفاءصحابه ـ خلفاء

با سلام و ادب، روحانی هیئت ما مدعی است که هیچ کجا از کتب اهل سنت وجود ندارد که گفته باشد عمر و ابوبکر با مشرکین جهاد و مبارزه کردند چه بعد از هجرت و چه قبل از آن و برای آورنده ی سند جایزه گذاشت آیا این حرف صحیح است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
صحیح است.
8372
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله