تحت بخش: متفرقهمتفرقه

سلام علیکم
آیا از نظر مناسبتهای دینی و ترتب احکام شرعی شب قبل جزء روز بعد به حساب می آید یا شب بعد از آن روز جزء آن روز به حساب می آید؟
آیا بین الطلوعین (بین اذان صبح و طلوع آفتاب) از نظر ترتب احکام شرعی (غیر از روزه که حکمش مشخص است) جزء روز حساب می‌شود یا جزء شب؟ بین غروب آفتاب تا زوال حمره مشرقیه چطور؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اینکه روز از طلوع فجر و یا طلوع آفتاب شروع می‌شود محلّ خلاف است و به جهت ترتیب آثار شرعیه باید به مرجع تقلید مراجعه و به نظر ایشان عمل شود.
8868
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله