تحت بخش: شبهاتشبهات

اسامی بزرگان اهل تسنن را که به وجود امام زمان اعتراف کرده اند را برایم ارسال کنید لطفا؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بیش از صد نفر از بزرگان آنها از سابقین و لاحقین اقرار به تولّد حضرت دارند و اسامی آنها در کتب مربوطه مذکور است.
6661
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله