تحت بخش: شبهاتشبهات

به نام خدا
سلام علیکم
یکی از برادران اهل تسنن به بنده می گفت:شما اگر خود را بر حق می دانید چرا اجازه ی چاپ کتب وهابیت و اهل تسنن را نمی دهید تا مردم آگاهانه و از روی اختیار حقیقت را بفهمند؟
به نظر حضرتعالی چرا با وجود حقانیت مذهب امامیه، اجازه ی نشر اعتقادات اهل تسنن داده نمی شود تا علمای خودمان آنها را منکوب نمایند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
مگر در عربستان اجازه می دهند؟ حتی قرآن چاپ ایران را در فرودگاه مصادره می کنند؟!
کتاب های آن ها را علما دارند و پاسخ داده اند، امّا بعضی از کتبشان نیز در ایران به چاپ می رسد. و در نمایشگاه ها به فروش می رسد، و مگر در سایت ها و شبکه ها حرفشان پخش نمی شود؟ این حرف ها برای آن ها دردی دوا نمی کند، بهتر است بیایند پاسخ علماء ما را مطالعه کنند و منصفانه یا بپذیرند یا جواب بدهند.
7890
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله