تحت بخش: شبهاتشبهات

بسم الله الرحمن ارحیم
سلام
آیا این جمله صحیح است؟ :منتظران مهدی سلام الله علیه به گوش باشند حسین سلام الله علیه را منتظرانش کشتند. به کسی که از این تفکر دفاع می کند در جواب چه باید گفت؟
اینگونه تفکراتی که مثلا می گوید ما برای ظهور دعا نکنیم چون اگر امام بیاید ما عملی نداریم که بخواهیم در روی امام نگاه کنیم یا دعا نکنیم که اگر امام بیاید شاید ما روبروی امام برای جنگ بایستیم و همچنین تفکراتی صحیح است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
قبلاً جواب داده ایم که این حرف ها با روایات امر به انتظار و دعا برای فرج منافات دارد. البته، منتظِر باید خود را اصلاح کند و گوش به فرمان باشد.
7704
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله