تحت بخش: سند کتابسند کتاب

لطفاً در مورد کتاب بحار و اینکه چقدر میتوان به احادیث آن استناد کرد توضیح دهید.

بسمه تعالی
السلام علیکم
مرحوم مجلسی در این کتاب روایات کتب مختلفه امامیه را جمع فرموده و خدمت بزرگی به عالم تشیع نموده، و معلوم است که بعضی از روایات سنداً معتبرند و بعضی معتبر نیستند، و تشخیص آن با اهل علم است.
6962
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله