تحت بخش: ازدواج موقت ـ ازدواج متعهازدواج موقت ـ ازدواج متعه

سلام علیکم.
توجیه حدیثی که از امیرالمومنین سلام الله علیه در مورد حرمت متعه در زمان واقعه خیبر در کتب شیعی وجود دارد چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این روایت سنّی است هر چند در کتب ما آمده باشد و تفصیل مطلب در رساله متعتین تألیف اینجانب مراجعه کنید.
7547
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله