تحت بخش: ازدواج موقت ـ ازدواج متعهازدواج موقت ـ ازدواج متعه

راست است که رسول الله ازدواج موقت را در جریان جنگ خیبر یا فتح مکه حرام کردند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در این موضوع کتاب نوشته ام مراجعه کنید.
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله