تحت بخش: احکام نظر ـ حجاب ـ لمس ـ اختلاطاحکام نظر ـ حجاب ـ لمس ـ اختلاط

سلام علیکم،
عذاب اخروی زنانی که التزام به حجاب و عفاف ندارند، چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر عالماً عامداً این گناه را مرتکب شوند عقاب شدیدی دارند.
9532
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله