تحت بخش: احکام نظر ـ حجاب ـ لمس ـ اختلاطاحکام نظر ـ حجاب ـ لمس ـ اختلاط

با توجه به این که در اسلام واقعی که همان تشیع است رضاع کبیر مردود و جزو بدعت‌های اهل سقیفه شمرده می‌شود چرا مراجعی همچون حضرت شیخ حسین وحید خراسانی حفظه الله و حضرت سید علی حسینی سیستانی حفظه الله که اعلم و فالاعلم ما هستند احتیاط وجوبی در حرمت نوشیدن شیر همسر بیان نموده‌اند؟
التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
بر شما بین دو مطلب خلط شده، فکر کنید.
9455
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله