تحت بخش: احکام نظر ـ حجاب ـ لمس ـ اختلاطاحکام نظر ـ حجاب ـ لمس ـ اختلاط

سلام علیکم
شخصی دندانپزشک است و مراجعه کنندگان محرم و نامحرم هستند سوال دارد که
می تواند به زن محرم دست بزند و اگر نامحرم آشنا باشد چه حکمی دارد ؟
والسلام
حیدر عباس

بسمه تعالی
السلام علیکم
زن ها به دندانپزشک زن مراجعه کنند.
8236
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله