تحت بخش: صفات خداصفات خدا

آیا مگر نه این است که خداوند عالم، علم به همه کاری‌های ما دارد آیا در این صورت جبر علمی حاکم نیست؟
لطفاً با توجه به این بیت شعر عمر خیام پاسخ دهید:
می خوردن من حق ز ازل میدانست
گر می نخورم علم خدا جهل بود
لطفا منبع آیه و روایتی را که در پاسخ استفاده می‌کنید ذکر کنید
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
قولِ جبریّون باطل است عقلاً ونقلاً. مگر می‌شود خدا بنده را به کاری وادار کند و سپس او را بر آن کار که خلاف است عقاب نماید؟
9124
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله