تحت بخش: صفات خداصفات خدا

بسمه تعالی
همانطور که می‌دانیم بعضی از صفات خدا ذاتی است و بعضی افعالی حال مگر نه این است که صفات ذاتی خدا متعدد است؟ مثل علم، حیات، سمع، بصر و ...؟ و این‌ها هم همگی عین ذات حق هستند؟ پس چگونه می‌شود ذات حق از صفاتی به وجود بیاید که متعدد است که این‌گونه ذات خدا مرکب می‌شود!
ممنون میشم اگر در پاسخ از ایه یا روایتی استفاده میکنید منبع آن هم ذکر کنید.
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
به روایات توحید اصول کافی مراجعه کنید و از ترجمه کمک بگیرید تا کاملاً معلوم شود.
9123
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله