تحت بخش: فاطمه زهرا (سلام الله علیها)فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

در خصوص مغيره و قضيه در ب خانه امير المومنين و هتك حرمتش به حضرت فاطمه (سلام الله علیها) اگر لطف كنيد توضيح مكفی دهيد.

بسمه تعالی
السلام علیکم
حضور وی در حمله به خانه صدّیقه طاهره علیها السلام قطعی، و همچنین مباشرت او در زدن آن بانو، و ابن ابی الحدید معتزلی حنفی کلام حضرت مجتبی علیه السلام با وی را در این رابطه روایت کرده، چنانکه در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی نیز مذکور است.
7023
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله