تحت بخش: فاطمه زهرا (سلام الله علیها)فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

جفر ابیض محفظه‌ای بود که از پوست گاو درست شده که صحف ابراهیم ... تا مصحف فاطمه در آن نگهداری می‌شده. اصول کافی ج 1 ص 240
و جفر احمر محفظه‌ای بوده که اسلحه رسول خدا در آن نگهداری می‌شده. بحار ج 26 ص 18
پس معلوم می‌شود جفرها کتاب نبوده بلکه جعبه بوده‌اند که شما می‌گوید کتاب بوده

بسمه تعالی
السلام علیکم
نمی‌گوئیم کتاب بوده بلکه مقصود از کتاب اینستکه مکتوب بوده، و کتاب در لغت به همین معنا است.
9329
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله