تحت بخش: اجتهاد و تقلید ـ ولایت فقیهاجتهاد و تقلید ـ ولایت فقیه

چیزی که خدا در عصر غیبت امام زمان علیه السلام در مورد رجوع به مرجع یا ولی فقیه خواسته در حد احکام هست یا در مورد امور دیگر هم باید از او پیروی کرد؟ و ولی فقیه چه فرقی با مرجع تقلید دارد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
انظار فقهاء مختلف است و قدر متیقن رجوع در احکام و ولایت در امور حسبیّه است.
7588
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله