تحت بخش: اجتهاد و تقلید ـ ولایت فقیهاجتهاد و تقلید ـ ولایت فقیه

ملاک اعلمیت چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
مجتهدی که از دیگران در استنباط احکام استادتر است اعلم می باشد و تشخیص با اهل خبره است.
7487
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله