تحت بخش: شبهاتشبهات

سلام علیکم.
آیا ادله ای بر ایمان جناب ابوطالب علیه السلام وجود دارد؟ آیا آیه 113 سوره توبه مرود خطابش ایشان است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به حرفهای مخالفین گوش ندهید، بلکه به جلد هفتم کتاب الغدیر علاّمه امینی مراجعه کنید، تا ادلّه ایمان قطعی آن حضرت را ملاحظه کنید.
7560
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله