تحت بخش: شبهاتشبهات

چرا نام ائمه اطهار در قرآن بیان نشده است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بفرمایید چرا نام ائمّه صریحاً در قرآن نیامده؟.
با وجود آنهمه دشمن از خارج و داخل مسلمین، اگر نام ائمه صریحاً می آمد حضرت رسول را متّهم می کردند و خود قرآن ساخته آن حضرت قرار می دادند و نام ها حذف می کردند. معرّفی ائمه به عهده حضرت رسول بوده مثل سایر امور که یا در قرآن اصلاً نیامده یا نیاز به شرح و تفسیر دارد، و این کار را ایشان انجام داده اند.
3121
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله