تحت بخش: شبهاتشبهات

این شبهه یک وهابی است لطفا جواب بفرمایید: مگر نه اینکه حاکم میتواند در بعضی احکام به عنوان احکام ثانوی دخالت کند مانند اینکه امام علی علیه السلام برای اسب زکات وضع کرد و بعدا دوباره این حکم برداشته شد و یا حاکم شرع یا مرجع میتواند مثلا نهی از سفر حج واجب کند تا زمانی . خوب عمر هم حاکم بود و نهی کرد وهمانطور که فرزند او گفت نهی پدرش را قبول نکرد پس اشکال شیعه در چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اولاً: در این سؤال بین حکم ثانوی و حکم حکومتی خلط شده.
ثانیاً: حکم حضرت امیر نافذ بوده چون حاکم معصوم حکمش نافذ است. و حکومت عمر اصلاً شرعیّت نداشته، و بنا بر این تحریم او متعتین را مثلاً بدعت است.
6968
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله