تحت بخش: شبهاتشبهات

جواب شیعه به اینکه اهل سنت می گویند که اصول دین از آیات محکمات اخذ می شود و عدل و امامت آیات محکماتی ندارد چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در عدل و امامت هم آیات محکمات وجود دارد.
و آیا واقعاً آن ها اصول دین خود را از آیات محکمات اخذ کرده اند؟
6915
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله