تحت بخش: شبهاتشبهات

اگر اعتقاد ما این است که ائمه علیهم السلام افضل از جمیع انبیا سوا پیامبر اسلام اند؛ چرا از مصادیق غلو "پیامبر دانستن امام" است؟ مگر پیامبری افضلیت دارد بر امامت؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اینکه گفته شود بر امام وحی نازل می شود همچنانکه بر نبی غلو است.
6700
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله