تحت بخش: شبهاتشبهات

سلامٌ علیکم؛ شخصی وهابی گفت: امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) توسط خداوند تطهیر شده و خداوند اورا پاک و معصوم نهاده، امیرالمؤمنین به خودی خود مقامی ندارد و من از او بهترم چون من اختیار داشتم و خود راه هدایت را یافتم.
منّت بگذارید و راهنمایی نمایید؛
تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
پس گوینده این کلام از حضرت رسول هم افضل است زیرا همین معنی درباره ایشان هم هست، و اگر از آنحضرت افضل است پس از همه پیامبران افضل است. به او بگویید جواب بدهد! اما شما بدانید که آیه تطهیر منافات با اختیار ندارد.
8775
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله