تحت بخش: فرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاءفرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاء

۱-صحت وجود دختری به نام "رقیه‌"با مشخصاتی که ارباب مقاتل در مورد کیفیت شهادت آن درخرابه شام نقل کرده‌اندچیست؟
۲- صحت انتساب چنین دختری به امام حسین‌(علیه السلام) چگونه می‌باشد؟
۳- صحت انتساب حرم موجود در نزدیک دمشق به دختری به نام حضرت رقیه‌(سلام ا... علیها) چگونه است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در نظر ما ثابت است.
7525
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله