تحت بخش: فرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاءفرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاء

به چه دلیل نام سه فرزند از فرزندان حضرت علی (علیه السلام) ابوبکر و عمر و عثمان بوده است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اسم اوّلی "عبدالله" بوده و او به ابوبکر شهرت یافته.
و اسم دوّمی "عمر" از ناحیه حضرت نبوده بلکه "عمر بن الخطّاب" گفته.
و اسم سوّمی به خاطر عثمان بن مظعون بوده.
4163
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله